Gabinet Psychoterapii

Edyta Baran (Tomaszewska)

Psychoterapia

Pacjentów przyjmuję w Przemyślu i Rzeszowie.
W Rzeszowie dodatkowo w środy prowadzę zajęcia JOGI TERAPEUTYCZNEJ.

Psychoterapia ma na celu przyniesienie ulgi w psychicznym (a czasem także fizycznym) cierpieniu. Narzędziem mojej pracy jest rozmowa. Ale nie taka jak między przyjaciółmi. Jest to rozmowa, w której pacjent opowiada o tym, co przeżywa, co myśli i co się z nim dzieje, a terapeuta pomaga porządkować i rozumieć świat wewnętrzny. Psychoterapeuta towarzyszy w wyzwoleniu leczniczych sił, które drzemią w każdym człowieku.
Moją rolą nie jest zmienianie Twojego życia, ale podążanie za tym co przynosisz ze sobą i czego oczekujesz. Razem z Tobą poszukuję rozwiązania problemu, lepszego samopoczucia, poprawy jakości Twojego życia.

Psychoterapia integratywna

Pracuję w konwencji integratywnej, co oznacza, że w swojej pracy łączę różne kierunki psychoterapii (psychodynamiczny, ericksonowski, poznawczo-behawioralny, systemowy). Podejście integratywne ujmuje człowieka jako integralną całość funkcjonującą w wymiarze systemowym, interpersonalnym, biologicznym, behawioralnym, emocjonalnym, poznawczym, egzystencjalnym. Psychoterapia integratywna daje możliwość interweniowania na każdym z tych poziomów. Dzięki temu mogę dostosować metody pomocy w zależności od potrzeb i problemów osoby, która się do mnie zgłasza.