Czy zmieniają się osobowości?

Osobowość to zbiór cech, które wyróżnia jednostkę – cechy takie jak ekstrawersja, otwartość na nowe doświadczenia, narcyzm lub ugodowość, które niektóre osoby wykazują silniej niż inne. Ale tylko dlatego, że termin „nieprzyjemny” dobrze opisuje kogoś, nie oznacza, że musi on być taki. Zwlekający mogą chcieć być bardziej sumienni; osoby skłonne do ponurości mogą mieć nadzieję, że będą bardziej optymistyczne; nieśmiali mogą długo pragnąć życia w grupie. Wiele osób chce zmienić pewne cechy swojej osobowości.

Psychologowie odkryli, że miary cechy osobowości są dość stabilne w wieku dorosłym. Pomijając takie zdarzenie, jak poważne uszkodzenie mózgu, nagłe i radykalne zmiany podstawowych cech wydają się mało prawdopodobne. Jednak badania wskazują, że jest miejsce na osobistą ewolucję, szczególnie przez długi czas, gdy jednostka dojrzewa. I bez względu na to, czy ktoś przekształci osobowość, czy też nie, przy odrobinie potu i odrobiny szczęścia można wyjść ze starych wzorców zachowań i zachowywać się bardziej jak osoba, którą chce być.

Jak zmienia się osobowość?

Badania są tak konsekwentne, jak osobowość może pozostać z dnia na dzień, ale badania wskazują, że osobowość osoby dorosłej jest bardziej plastyczna, niż się kiedyś wydaje. W badaniach wydaje się, że jednostki zmieniają się wraz z wiekiem – stopniowo stają się na przykład spokojniejsze i bardziej wrażliwe społecznie oraz mniej narcystyczne. Jednocześnie ludzie wykazują wyraźną spójność pod względem porównania ich osobowości z osobowością ich rówieśników.

Celowe staranie się o zmianę osobowości to inna sprawa, ale istnieją dowody, że i ona jest możliwa. Niektórzy psychologowie twierdzą, że ciągłe wyzwania mające na celu nakłonienie ludzi do zachowania się inaczej – takie jak działanie bardziej ekstrawertyczne poprzez przedstawianie się nowym ludziom – zdają się przesuwać igłę na miarę cech osobowości, o ile takie wysiłki są konsekwentne i podtrzymywane w danym czasie. Psychoterapia może również mieć pozytywny wpływ na niektóre cechy osobowości, w tym stabilność emocjonalną.