Głowa bezsprzecznie najważniejsza

Warto dbać o swój układ nerwowy i o swój mózg, gdyż w życiu człowieka głowa jest najważniejsza. Mózg człowieka stanowi całe centrum dowodzenia nad układem nerwowym. Mózg dorosłego człowieka stanowi około dwóch procent masy ciała, ma około 1, 4 lita pojemności i może ważyć nawet do 2, 5 kilograma. Pierwsze neurony u płodu wykształcają się już w 4 tygodniu ciąży. A potem mózg dalej się rozwija i rozrasta. Ciekawostką dla wielu osób może być to, że nie ma ludzi o dwóch identycznych mózgach nawet wśród bliźniąt jednojajowych.
Mózg jest wrażliwym narządem i dlatego jest dobrze przez naturę chroniony, gdyż otaczają go trzy opony, z których każda ma inne zadanie. Pierwsza znajduje się najbliżej mózgu i odżywia mózg. Druga opona wyrównuje ciśnienie w czaszce, jak i amortyzuje ewentualne wstrząsy. A trzecia opona jest twarda i stanowi okostną czaszki.

Gdy mózg choruje

Mózg człowieka może chorować i wtedy mówi się o dolegliwościach psychicznych. Choroby psychiczne towarzyszące człowiekowi powodują cierpienie i czasem uniemożliwiają funkcjonowanie. Bardzo często doprowadzają także do targnięcia się na swoje życie zwłaszcza w przypadku depresji, która jest jedną z najczęściej spotykanych dolegliwości psychicznych. I na postawie tych schorzeń i doświadczeń można wyciągnąć wniosek, że mózg jest najważniejszym organem, gdyż rzadko się zdarza, aby osoba chora na inne schorzenie targnęła się na swoje życie. A w depresji często tak właśnie jest ze względu na ogromny ból emocjonalny, którego człowiek chce się pozbyć w tak drastyczny i tragiczny sposób. Ponadto to mózg decyduje o całokształcie myślenia i postępowania. I gdy choruje nie pomoże nawet atrakcyjny wygląd. Chory mózg osłabia wszystko i nie pozwala funkcjonować samodzielnie.

Rodzaje, przyczyny i oznaki chorób umysłowych

Choroby psychiczne to zaburzenia zachowań i czynności psychicznych. Istnieją różne choroby psychiczne, jak psychozy, nerwice natręctw, fobie, zaburzenia paniczne, schizofrenia, depresja jednobiegunowa i depresja dwubiegunowa, zaburzenia osobowości, niepełnosprawność umysłowa, uzależnienia i jeszcze kilka innych.
Przyczyn chorób psychicznych jest wiele. Na rozwój choroby może wpłynąć środowisko, uwarunkowania genetyczne, trudne dzieciństwo, tragiczne sytuacje życiowe, nałogi, nadmiar lub niedobór serotoniny będącej organicznym związkiem chemicznym. Jest ona hormonem tkankowym i ważnym neuroprzekaźnikiem w ośrodkowym układzie nerwowym człowieka. Przy czym u mężczyzn jest on nawet o 30 % niższy niż u kobiet.
Choroby psychiczne mogą ujawniać się w różny sposób, jak na przykład smutkiem i brakiem sensu życia, urojeniami i omamami słuchowymi, nagłą zmianą zachowań, gonitwą myśli, lękiem, koniecznością powtarzania czynności, anoreksją i bulimią.

Wiele chorób psychicznych uznawanych jest obecnie za choroby cywilizacyjne. Z chorobami takimi zmaga się wiele milionów ludzi na świecie. Także w naszym kraju nie brakuje ludzi cierpiących na depresję, nerwice, schizofrenię, czy inne dolegliwości psychiczne. Lecz najczęstszą przyczyną odwiedzin u psychologa lub u psychiatry jest depresja. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest stresujący tryb życia, nad którym nie potrafimy zapanować, bo świat wciąż coś od nas chce. Pędu tego nie da się już zatrzymać i szacuje się, że liczba chorych psychicznie będzie nieustannie wzrastać tak w Polsce, jak i na świecie. Każdego roku problem dotyczący zaburzeń psychicznych dotyka ponad milion Polaków i przy tym nie ma znaczenia wiek, gdyż chorują nie tylko osoby dorosłe lub starsze, lecz bardzo często też młodzież a nawet dzieci.